Tin Tức - Sự Kiện

Hỏi đáp

   

Giới thiệu

Chương trình Hành động Thúc đẩy Thực hiện Liêm chính trong Kinh doanh (Đề án 12) là sáng kiến định hướng doanh nghiệp do Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy tính liêm chính trong kinh doanh thông qua hành động tập thể. Dự án sẽ có sự tham gia của các cơ quan Chính phủ Việt Nam như Thanh tra Chính phủ (GI), Ban Nội chính Trung ương, Viện Khoa học Thanh tra, vv... Với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả các công ty nước ngoài đang hoạt động tại địa phương) cùng hợp tác thực hành liêm chính trong kinh doanh hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch (giai đoạn 2015-2019), dự án sẽ quản lý, thực hiện theo nguyên tắc chính sau:

-   Kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ chính sách pháp luật nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và liêm chính

-  Thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn, thông lệ tốt về minh bạch và liêm chính trong khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp

-  VCCI tập hợp, xây dựng khối liên minh các hiệp hội, doanh nghiệp cam kết áp dụng những thông lệ tốt về minh bạch và liêm chính trong kinh doanh

-  Khuyến khích doanh nghiệp chủ động hợp tác với các cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội trong việc ngăn chặn tình trạng tham nhũng, hối lộ

-  Trợ giúp kỹ thuật để từng doanh nghiệp xây dựng và thực hành văn hóa kinh doanh lành mạnh liêm chính trong nội bộ và với đối tác bên ngoài.

Phạm vi hoạt động của dự án tập trung vào các ngành chế biến lương thực và thực phẩm, da giày, dệt may, ngành công nghiệp lắp ráp, ngành điện- điện tử, thuế, hải quan và tài chính ngân hàng. Nội dung hoạt động chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức và cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh; thúc đẩy hành động tập thể tăng cường minh bạch, liêm chính và nâng cao năng lực thực hành minh bạch, liêm chính cho doanh nghiệp và các bên liên quan. Kết quả dự kiến đạt được gồm (i) Môi trường kinh doanh ở Việt Nam được cải thiện dưới góc độ khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện cùng với cơ chế khuyến khích doanh nghiệp thực hành minh bạch, liêm chính trong kinh doanh; (ii) Các thực tiễn tốt về minh bạch, liêm chính được nghiên cứu, áp dụng trên phạm vi ngành và lĩnh vực thông qua các sáng kiến hành động tập thể; (iii) Nhận thức của doanh nghiệp và các đối tác liên quan về quản trị doanh nghiệp minh bạch, liêm chính được nâng cao. Dự kiến hàng trăm doanh nghiệp từng bước xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh.

Trong giai đoạn 2015 và 2019, Dự án sẽ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau thực hiện ký kết thỏa ước liêm chính nhằm tăng cường hệ thống quản trị, thúc đẩy đạo đức trong kinh doanh để bảo vệ doanh nghiệp trước các rủi ro tham nhũng thông qua việc cùng nhau phát triển và thực hiện Chương trình Liêm chính trong kinh doanh hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Tải mẫu thư đăng ký thành viên và cam kết công bố các quy định, chính sách của doanh nghiệp về liêm chính tại đây.

Diễn đàn Liêm chính trong kinh doanh gồm có ba phần chính:

 

 

 

 

 

 

  • BỘ CÔNG CỤ PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG DOANH NGHIỆP

 

TRUY CẬP NHANH    

   

 

 

KINH DOANH KHÔNG HỐI LỘ

 

 

  • Công cụ của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thiết kế cho Việt nam: Khóa đào tạo online (miễn phí) trong 180 phút sử dụng cho các doanh nghiệp đào tạo nhân viên và các đối tác của mình trong việc chủ động phòng chống hối lộ trong kinh doanh 

 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE    

 

   

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊM CHÍNH DOANH NGHIỆP (CIP)

 

 

 

  • Công cụ của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thiết kế cho Việt nam: Danh mục các doanh nghiệp cùng với báo cáo về Chương trình Liêm chính trong Kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

  • Việc thực hiện các cam kết về liêm chính trong kinh doanh giúp doanh nghiệp gửi thông điệp về trách nhiệm và sự tham gia trong việc phòng chống tham nhũng. Mô đun "Chương trình liêm chính doanh nghiệp" là nơi các doanh nghiệp báo cáo với công chúng và các đối tác về việc xây dựng và triên khai hệ thống quản trị tốt giúp cho doanh nghiệp tăng cường liêm chính trong kinh doanh. Tiêu chí báo cáo cơ bản gồm các cấu phần chính của chương trình liêm chính doanh nghiệp được thể hiện bằng các ngôi sao được bật sáng khi doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 

  •  NGÔI SAO THỨ NHẤT bật sáng khi doanh nghiệp có Cam kết công khai về thúc đẩy liêm chính trong hoạt động kinh doanh của mình.

  

  •  NGÔI SAO THỨ HAI bật sáng khi doanh nghiệp đã thực hiện Đánh giá nhanh hệ thống quản trị nội bộ của mình so với các tiêu chí cơ bản để đảm bảo có thể triển khai Chương trình Liêm chính trong kinh doanh

 

  •  NGÔI SAO THỨ BA bật sáng khi doanh nghiệp đã có Chính sách, quy trình để quản trị các rủi ro liêm chính trong kinh doanh.

 

  •  NGÔI SAO THỨ TƯ bật sáng khi doanh nghiệp Triển khai các chính sách, quy trình và đảm bảo việc tuân thủ các chính sách này.

 

  •  NGÔI SAO THỨ NĂM bật sáng khi doanh nghiệp báo cáo đã Giám sát và đánh giá tính hiệu quả của các chính sách, quy trình nêu trên và thực hiện nâng cấp, hoàn thiện.

 

  •  NGÔI SAO THỨ SÁU bật sáng khi doanh nghiệp thực hiện Báo cáo công khai về hiệu quả hoạt động Chương trình Liêm chính Doanh nghiệp.

 

BÁO CÁO THEO CHUẨN QUỐC TẾ    

 

 

 

SDforB và Tổ chức Hướng tới minh bạch không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất hoặc mất mát do việc sử dụng các thông tin và chức năng trên cổng thông tin này. Mọi thông tin trên cổng thông tin được cập nhật bởi chính các công ty tham gia đăng ký thành viên và có thể được thay đổi cập nhật.