CHƯƠNG TRÌNH LIÊM CHÍNH TRONG KINH DOANH (CIP)

Click chuột vào từng ngôi sao để xem tiêu chí

STT Logo Tên doanh nghiệp Lĩnh vực KD Loại hình DN Quốc tịch   Cam kết Đánh giá Cập nhật chương trình CIP
Chính sách Thực hiện Giám sát Báo cáo
1 VCCI VCCI Hi-tech - Công nghệ cao Private - DN tư nhân VN Vietnam / Việt nam  
2 Công ty TNHH Việt Anh Công ty TNHH Việt Anh Garment and textile/Dệt may Private - DN tư nhân VN Vietnam / Việt nam  

Copyright © Transparency International and Towards Transparency 2014