Tin Tức - Sự Kiện

Hỏi đáp

   

Chương trình liêm chính - Gia tăng giá trị bền vững cho Doanh nghiệp

Nhằm đánh giá và xác định nhu cầu tăng cường nhận thức và năng lực của các doanh nghiệp về thúc đẩy thực hành liêm chính trong kinh doanh, Chương trình Thúc đẩy Thực hiện Liêm chính trong Kinh doanh –Đề án 12 phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý OCD tiến hành thực hiện khảo sát về “Hiện trạng năng lực và nhu cầu hỗ trợ đào tạo của doanh nghiệp về quản trị liêm chính, minh bạch trong kinh doanh”. Nghiên cứu sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại 3 tỉnh/thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh và tập trung vào sáu nhóm ngành nghề khác nhau như chế biến lương thực và thực phẩm, da giày, dệt may, công nghiệp lắp ráp, điện- điện tử, ngân hàng. Thời gian khảo sát sẽ được thực hiện trong vòng 60 ngày. Dự kiến cuối tháng 10 năm nay sẽ công bố kết quả khảo sát. Đây sẽ là kết quả đầu vào để xây dựng chương trình đào tạo thiết thực, phù hợp với mong đợi của doanh nghiệp trong thời gian tới.