Tin Tức - Sự Kiện

Hỏi đáp

   

Hội thảo hoàn thiện báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện công tác PCTN theo Nghị quyết 82 của Chính phủ

Ngày 12/3, tại Vĩnh Phúc, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo hoàn thiện báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện công tác PCTN (phòng, chống tham nhũng) theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, thanh tra các Bộ, ngành, địa phương từ Hà Tĩnh trở ra.
​Dự thảo báo cáo đánh giá theo 07 nhóm vấn đề: Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; đánh giá thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng;  tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức; thực hiện cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch để phòng, ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác PCTN; hợp tác quốc tế, thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và bước đầu đưa ra nhận định, đánh giá về những nội dung đã làm được cũng như những tồn tại, hạn chế qua 02 năm thực hiện Nghị quyết 82 chả Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
IMG_7699.JPG

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, báo cáo cần cụ thể hóa phần thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong sơ kết thực hiện Nghị quyết 82, tiếp tục nghiên cứu đề xuất việc xóa bỏ cơ chế xin cho đó là giải pháp quan trọng phòng, chống tham nhũng…
 
Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho rằng 14 ý kiến phát biểu tại hội thảo đã xoay quanh các vấn đề từ tên gọi đến kết cấu, cũng như đánh giá sự logic của báo cáo sẽ là những ý kiến quan trọng để Tổ biên tập tiếp thu, hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp từ các bộ, ngành, địa phương. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng nhấn mạnh, là báo cáo đánh giá nên phải thấy được những mặt được, chưa được. Do đó, Tổ biên tập cần chú ý phần tên gọi; tính logic của vấn đề trong quá trình đánh giá. Theo cách tiếp cận với 07 nhóm nội dung thì cái gì được, chưa được cần được làm sáng tỏ hơn; cần tính toán thêm quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; đồng thời làm rõ các vấn đề về cơ chế chính sách, phong tục tập quán, qua sơ kết thấy được đâu là việc đã làm được, chưa làm được để kiến nghị các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới./.
 

 Thanh Loan