Tin Tức - Sự Kiện

Hỏi đáp

   

Nhân rộng sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam

Là tên gọi cho Chương trình nhân rộng sáng kiến từ các chương trình VACI (Sáng kiến PCTN), đã được thông qua tại cuộc họp ngày 27/5 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng chủ trì. Tham dự cuộc họp có nhóm giúp việc của Ban tổ chức Chương trình và đại diện lãnh đạo một số Vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP.
Tại cuộc họp, Bà Trịnh Như Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế đại diện Ban tổ chức Chương trình thông qua một số nội dung làm việc. Theo đó, Ban tổ chức sẽ tiến hành họp bàn về việc lựa chọn 10 đề án từ tổng số 43 đề án đã đạt yêu cầu có tính khả thi cho việc nhân rộng. Các cơ quan, tổ chức và đơn vị tham gia Chương trình nhân rộng sẽ có cơ hội được tìm hiểu về các đề án phòng, chống tham nhũng để tham khảo trong quá trình thực hiện nhân rộng.
 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng yêu cầu các thành viên trong Ban tổ chức và Nhóm giúp việc tập trung thảo luận về tiêu chí, thể lệ chương trình, cách thức tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể là việc lựa chọn được 10 đề án phục vụ việc nhân rộng.

Đa số các ý kiến đồng tình việc tăng thang điểm cho tiêu chí khả năng nhận rộng của từng đề án. Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng một số tiêu chí chưa rõ ràng, còn mơ hồ, cần cụ thể hóa hơn nữa đồng thời nên tăng số lượng tiêu chí lên và định nghĩa từng tiêu chí một cách chính xác.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng yêu cầu nhóm giúp việc cụ thể hóa 04 tiêu chí theo thứ tự: khả năng nhân rộng; phương pháp thực hiện; kinh phí và kết quả. Thang điểm cho các tiêu chí này lần lượt là 40, 25, 20 và 15. Trên cơ sở các tiêu chí đề ra, nhóm giúp việc khẩn trương chọn ra 20 đề án để Ban tổ chức chọn 10 đề án. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu lựa chọn tối thiểu 03 và tối đa 05 đề án theo 04 nhóm chủ đề: Giám sát cộng đồng; giáo dục về phòng, chống tham nhũng cho thanh thiếu niên; truyền thông, nâng cao nhận thức về PCTN; nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đối với thể lệ Chương trình nhân rộng, Vụ Hợp tác quốc tế tiếp thu triệt để các ý kiến góp ý tại cuộc họp, đảm bảo các thể lệ đơn giản, dễ hiểu. Logo của Chương trình nhân rộng cần thể hiện được đầy đủ các bên tài trợ. Dự kiến ngày 23/6/2015 sẽ tổ chức phát động Chương trình nhân rộng sáng kiến.

 Đào Phượng