Tin Tức - Sự Kiện

Hỏi đáp

   

Nhân rộng sáng kiến phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ kêu gọi các cơ quan Nhà nước và các tổ chức đoàn thể có tư cách pháp nhân ở cấp địa phương nhân rộng các sáng kiến phòng chống tham nhũng tại địa phương. Ngày 14/7 tại Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị phổ biến và nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam (VACI).
Chương trình VACI là kết quả của một quá trình hợp tác lâu dài giữa Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thế giới, Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh và một số đối tác phát triển khác từ năm 2009.
 

Sau đó, chuỗi chương trình VACI kéo dài từ năm 2011 đến 2014 lần lượt ra đời, thu hút sự tham gia hưởng ứng của rất nhiều cơ quan, tổ chức ở khắp nơi trong cả nước.

VACI tập trung vào 4 nhóm chủ đề: Giám sát cộng đồng; giáo dục về phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho thanh thiếu niên; truyền thông, nâng cao nhận thức về PCTN cho cộng đồng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Đây là cơ hội để người dân có thể hiến kế, đóng góp những ý tưởng sáng tạo, hiện thực hóa các giải pháp PCTN từ cấp cơ sở nhằm làm cho các nỗ lực đấu tranh PCTN trở nên thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Năm 2015, 10 sáng kiến điển hình qua 4 năm thuộc 4 nhóm chủ đề nói trên đã được Thanh tra Chính phủ lựa chọn làm mô hình để nhân rộng.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị đưa ra những ý tưởng mới, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả các mô hình sáng kiến này tại địa phương.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ sẽ chọn 10 đề án khả thi nhất để hỗ trợ triển khai thực hiện trong thời gian tối đa không quá một năm, với kinh phí khoảng 7.000 USD/đề án.

VACI 2013 thu hút khoảng 130 đề án tham dự, trong đó có nhiều đề án được triển khai ở khu vực vùng sâu, vùng xa với nhiều nội dung đa dạng như giám sát cộng đồng, truyền thông nâng cao nhận thức, giáo dục và đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin.

VACI 2013 với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình, giảm tham nhũng” đã có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng xã hội, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư ở cấp cơ sở tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Theo: Chinhphu.vn