Tin Tức - Sự Kiện

Hỏi đáp

   

Việt Nam cần thực hiện giải pháp cụ thể và triệt để hơn để thay đổi cảm nhận về tham nhũng trong khu vực công

Kết quả Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2015 của Việt Nam

Ngày 27 tháng 1 năm 2016, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) 2015, xếp hạng 168 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia trong nước về tham nhũng trong khu vực công. 

Năm nay, điểm số của Việt Nam tiếp tục là 31/100 điểm, đứng thứ 112/168 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, nhận thấy trong năm qua Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tham nhũng và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời tập trung vào việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng.
Tuy nhiên, trước thực tế Việt Nam không có cải thiện về điểm số CPI trong bốn năm liên tiếp (từ năm 2012) và tiếp tục nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng trong khu vực công được cho là nghiêm trọng, chúng tôi cho rằng các hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn chưa được giải quyết triệt để và hiệu quả

Một số điểm hạn chế quan trọng cũng đã được chỉ ra trong báo cáo chính thức của các cơ quan phòng, chống tham nhũng nhà nước, bao gồm: Luật phòng, chống tham nhũng bộc lộ nhiều kẽ hở, việc thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng còn yếu, và sự thiếu vắng các cơ chế hiệu quả để khuyến khích người dân tham gia vào lĩnh vực này.
Để tạo ra những chuyển biến tích cực trong cảm nhận về tham nhũng ở Việt Nam, TT khuyến nghị Đảng và Nhà nước thực hiện đồng bộ một số nhóm giải pháp.

Theo Towards Transparency (TT)